สมัครเรียนดนตรีวันนี้รับเครื่องดนตรีฟรี!ทันที ดูรายละเอียดคลิก!!
ฟรี! เครื่องดนตรีเฉพาะหลักสูตร
กีต้าร์ อูคูเลเล่ และไวโอลิน
ทดลองเรียน ฟรี! 1 ครั้งสำหรับหลักสูตร 3 เดือน
ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อเดือนสำหรับเรียนกลุ่ม
 
 

สมาคมเบิลเบสและครื่องสาย

บริการวงดนตรีสำหรับงานวิวาห์และงานโอกาสต่างๆ

บริษัท บราโวมิวสิค จำกัด

recording studio


 

ชมรมศิลปดนตรี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยกลุ่มนักดนตรีของวงบางกอกซิมโฟนี ออเครสตร้า ซึ่งมีจุดประสงค์เผยแพร่ความรู้และทักษะการเล่นดนตรีอย่างถูกต้องให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเล่นไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์คลาสสิค ร่วมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีคลาสสิค-แจ๊สให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ และยังเป็นแหล่งแรกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่างๆทางด้านการเล่นดนตรี โดยเฉพาะการเรียนไวโอลินอย่างถูกต้องนี้น ในปัจจุบันมีผู้เรียนมากมายที่ฝึกหัดด้วยตนเอง โดยศึกษาจาก youtube ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของการว่างนิ้วและการจัดท่าทางที่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการซ้อมหรือเล่่นที่ผิดๆได้ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่การเรียนไวโอลินนั้นจะต้องมีครูที่เป้นนักดนตรีอาชีพมาเป็นผู้แนะนำในเบื้องต้นก่อน ดังนั้นทางชมรมศิลปดนตรี จึงเปิดโอกาสให้คำปรึกษาเรื่องครูผู้สอนที่ได้รับการยอมรับในวงการดนตรีโดยเฉพาะไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส และกีต้าร์คลาสสิค

อาจารย์ นคร กิตติอุดม
Co - Principal Double Bassist Of Bangkok Symphony Orchestra
อาจารย์พิเศษ
- คณะดุริยางค์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะมนุษศาสตร์ ภาควิชาศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
- คณะครุศาสตร์ ภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพงศธร สุรภาพ
Double Bassist of Bangkok Symphony Orchestra
Principal Of CU Symphony Orchestra

อาจารย์ สมัสชา ศรีวรานนท์
Principal Double Bassist Of
Bangkok Symphony Orchestra
 
สนใจเรียนดับเบิลเบส ติดต่อสมาคมดับเบิลเบส 082-824-6699