สมัครเรียนดนตรีวันนี้รับเครื่องดนตรีฟรี!ทันที ดูรายละเอียดคลิก!!
ฟรี! เครื่องดนตรีเฉพาะหลักสูตร
กีต้าร์ อูคูเลเล่ และไวโอลิน
ทดลองเรียน ฟรี! 1 ครั้งสำหรับหลักสูตร 3 เดือน
ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อเดือนสำหรับเรียนกลุ่ม
 
 

สมาคมเบิลเบสและครื่องสาย

บริการวงดนตรีสำหรับงานวิวาห์และงานโอกาสต่างๆ

บริษัท บราโวมิวสิค จำกัด

recording studio


 

วิชาที่เปิดสอน
อายุ
จำนวนนักเรียน
อัตราค่าเรียนต่อเดือน
 
Level 1- 2
(Beginner)

Level 3 - 4
(Intermediate)

Level 5
(Advance)
ทฤษฎีดนตรีกลุ่มสำหรับ Entrance (Theory music group)
10 ปี ขึ้นไป

3 คนขึ้นไป

1,500
1,500
1,500
ทฤษฎีดนตรีเดี่ยวสำหรับ Entrance (Theory music)
10 ปี ขึ้นไป

1 คน

2,400
 2,400
 3,200
พิณฝรั่ง ฮาร์ป ( Harp ) 10 ปี ขึ้นไป  1 คน 3,200 3,200 4,000
เปียโน (Piano)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400
3,200
เรียนรวมวง Ensemble 10 ปีขึ้นไป

5 คน/คาบเรียน

คาบละ 2 ชั่วโมง

 1,500  1,500 ฟรี
ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
การรวมวงกีต้าร์ Guitar Ensemble 10 ปีขึ้นไป

4 คนขึ้นไป

คาบละ 2 ชั่วโมง

1,500 1,500 ฟรี
การรวมวงอูคูเลเล่ Ukulele Ensemble 10 ปีขึ้นไป

4 คนขึ้นไป

คาบละ 2 ชั่วโมง

1,500 1,500  ฟรี
ไวโอลินสำหรับเด็กเล็กด้วย The Kodály Method
(Violin for children The Kodály Method)
3 - 9 ปี

1 คน

2,400
-
-
ไวโอลินกลุ่ม (Violin Group)
10 ปีขึ้นไป
2 คน
1,500 - -
ไวโอลินเดี่ยว (Violin)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
 2,400
 3,200

เชลโลสำหรับเด็กเล็ก The Kodály Method

(Cello for children The Kodály Method)

 5 - 9 ปี

1 คน

2,400  -  -
เชลโล (Cello)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400 
3,200
ดับเบิลเบสสำหรับเด็กเล็ก (Double bass for children)  5 - 14 ปี

1 คน

2,400  -  -
ดับเบิลเบสแจ๊ส - คลาสสิค (Double Bass)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

3,200
4,000
6,000
กีตาร์เบส ( Electric Bass )
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400 
3,200
กีตาร์สำหรับเด็ก (Guitar for children)
  5 - 9 ปี

1 คน

2,400
- -
กีตาร์คลาสสิคกลุ่ม (Classic Guitar)
10 ปีขึ้นไป

2 คน

1,500 - -
กีตาร์คลาสสิคเดี่ยว (Classic Guitar)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400 
3,200
อูคูเลเล่ กลุ่ม (Ukulele Group)
5 ปีขึ้นไป

2 คน

1,500
-
-
 อูคูเลเล่ เดี่ยว (Ukulele Private)  5 ปีขึ้นไป  1 คน 2,400  -  -
กลองชุด และเครื่องกระทบ
(Jazz Drums & Percussion)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400 
3,200
ขลุ่ยฟลุ๊ต ( Flute )
15 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400
3,200
แซกโซโฟนทุกประเภท (Saxophone)
15 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400
3,200
 เรียนไวโอลินออนไลน์
 
แถมฟรี!! ไวโอลิน
 เดือนแรก 4,300 3,400  เดือนต่อมา 2,400 
 เรียนเชลโลออนไลน์
 
แถมฟรี!! เชลโล
 เดือนแรก 9,900 9,600  เดือนต่อมา 2,400
 เรียนกีต้าร์ออนไลน์
 แถมฟรี!! กีต้าร์  เดือนแรก 4,500  เดือนต่อมา 2,400
เรียนอูคูเลเล่ออนไลน์ แถมฟรี!! อูคูเลเล่ เดือนแรก 3,000 เดือนต่อมา 2,400
 ไวโอลินคอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) แถมเรียนฟรี 1 ครั้ง 7,200 -
 ไวโอลินคอร์ส 6 เดือน (24 ครั้ง) แถมฟรี!! ไวโอลิน 16,300 14,800 -
อูคูเลเล่คอร์ส 6 เดือน (24 ครั้ง) แถมฟรี!! อูคูเลเล่ 16,300 14,800 -
กีต้าร์คอร์ส 6 เดือน (24 ครั้ง) แถมฟรี!! กีต้าร์ 16,300 15,800 -

 

โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเอง 

- ระดับ Beginer และ ระดับ Intermediate จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนท่านเดี่ยวกันในราคาเดียวกันด้วย ไม่มีการสอบเลื่อนระดับ เพราะป้องกันเปัญหาอาจารย์ผู้สอนๆเร็วเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการเร่งสอนเพื่อเปลี่ยน Level สำหรับนักเรียน ดังนั้นทางสมาคมดับเบิลเบสและเครื่องสายจึงได้วางแผนการสอนโดยมุ่งเน้นการสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะทำธุรกิจกับนักเรียน ในปัจจุบันมีโรงเรียนดนตรีเกิดขึ้นมากมายแต่ส่วนใหญ่จะมีนักธุรกิจเป็นเจ้าของและจ้างครูใหญ่ที่เป็นนักดนตรีมาควบคุม แต่ก็มักจะเห็นปัญหาในหลายๆเรื่องเช่น ครูถูกโกงค่าสอน, นักเรียนถูกโกงชั่วโมงเรียน, การเก็บค่าสอนจากการตัดบัตรเครดิตของทางโรงเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการย้ายสถานที่เรียน หรือการที่โรงเรียนตั้งกฎบังคับให้ซื้อเครื่องดนตรีที่ทางโรงเรียนจัดหามาให้เท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของเครื่องดนตรี และแม้แต่การแอบอ้างคุณครูผู้สอนว่าเป็นคนจัดหามาให้ โดยที่ครูผู้สอนไม่ทราบมาก่อนเลยว่าทางโรงเรียนได้จัดหาเครื่องดนตรีให้เด็กแล้ว อีกประการหนึ่งที่ผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่าคุณครูผู้สอนมีความสามาถในการสอนได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังเป็นปัญหาอีกเช่นกัน เพราะบ้างโรงเรียนดนตรีที่เปิดสอนยังไม่มีบุคลากรผู้สอนที่แน่นอนก็มักจะใช้นักเรียนในสถาบันของตนเองมาเป็นครูผู้สอน

- หลักสูตร 3 เดือน (12 ครั้ง) สำหรับเรียนเดี่ยว 7,200 บาท ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง

- หลักสูตร 6 เดือน (24 ครั้ง) สำหรับเรียนเดี่ยว รับฟรี!! เครื่องดนตรีในราคารวม 14,800 บาท เฉพาะวิชาไวโอลิน และอูคูเลเล่เท่านั้น 

- หลักสูตรติวเข้ม วิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติสอบเข้าคณะดนตรี จุฬาฯ ศิลปากร มหิดล และสถาบันอื่นๆ รวมทั้งแนะแนวสอบเข้าดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ