สมัครเรียนดนตรีวันนี้รับเครื่องดนตรีฟรี!ทันที ดูรายละเอียดคลิก!!
ฟรี! เครื่องดนตรีเฉพาะหลักสูตร
กีต้าร์ อูคูเลเล่ และไวโอลิน
ทดลองเรียน ฟรี! 1 ครั้งสำหรับหลักสูตร 3 เดือน
ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อเดือนสำหรับเรียนกลุ่ม
 
 

สมาคมเบิลเบสและครื่องสาย

บริการวงดนตรีสำหรับงานวิวาห์และงานโอกาสต่างๆ

บริษัท บราโวมิวสิค จำกัด

recording studio


 

วิชาที่เปิดสอน
อายุ
จำนวนนักเรียน
อัตราค่าเรียนต่อเดือน
 
Level 1- 2
(Beginner)

Level 3 - 4
(Intermediate)

Level 5
(Advance)
ทฤษฎีดนตรีกลุ่มสำหรับ Entrance (Theory music group)
10 ปี ขึ้นไป

3 คนขึ้นไป

1,500
1,500
1,500
ทฤษฎีดนตรีเดี่ยวสำหรับ Entrance (Theory music)
10 ปี ขึ้นไป

1 คน

2,800
2,800
4,000
พิณฝรั่ง ฮาร์ป ( Harp ) 10 ปี ขึ้นไป  1 คน 1,600 / ครั้ง 6400 / เดือน 19,200 / 3เดือน
เปียโน (Piano)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,800
2,800
4,000
เรียนรวมวง Ensemble 10 ปีขึ้นไป

5 คน/คาบเรียน

คาบละ 2 ชั่วโมง

1,500 1,500 ฟรี
ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
การรวมวงกีต้าร์ Guitar Ensemble 10 ปีขึ้นไป

4 คนขึ้นไป

คาบละ 2 ชั่วโมง

2,000 2,000 ฟรี
การรวมวงอูคูเลเล่ Ukulele Ensemble 10 ปีขึ้นไป

4 คนขึ้นไป

คาบละ 2 ชั่วโมง

2,000 2,000  ฟรี
ไวโอลินสำหรับเด็กเล็กด้วย The Kodály Method
(Violin for children The Kodály Method)
3 - 9 ปี

1 คน

2,800
-
-
ไวโอลินกลุ่ม (Violin Group)
10 ปีขึ้นไป
2 คน
2,000 - -
ไวโอลินเดี่ยว (Violin)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,800
 2,800
 4,000

เชลโลสำหรับเด็กเล็ก The Kodály Method

(Cello for children The Kodály Method)

 5 - 9 ปี

1 คน

2,800  -  -
เชลโล (Cello)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,800
2,800 
4,000
ดับเบิลเบสสำหรับเด็กเล็ก (Double bass for children)  5 - 14 ปี

1 คน

2,800  -  -
ดับเบิลเบสแจ๊ส - คลาสสิค (Double Bass)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

3,200
4,000
6,000
กีตาร์เบส ( Electric Bass )
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,800
2,800 
4,000
กีตาร์สำหรับเด็ก (Guitar for children)
  5 - 9 ปี

1 คน

2,800
- -
กีตาร์คลาสสิคกลุ่ม (Classic Guitar)
10 ปีขึ้นไป

2 คน

2,000 - -
กีตาร์คลาสสิคเดี่ยว (Classic Guitar)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,800
2,800 
4,000
อูคูเลเล่ กลุ่ม (Ukulele Group)
5 ปีขึ้นไป

2 คน

2,000
-
-
 อูคูเลเล่ เดี่ยว (Ukulele Private)  5 ปีขึ้นไป  1 คน 2,800  -  -
กลองชุด และเครื่องกระทบ
(Jazz Drums & Percussion)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,800
2,800 
4,000
ขลุ่ยฟลุ๊ต ( Flute )
15 ปีขึ้นไป

1 คน

2,800
2,800
4,000
แซกโซโฟนทุกประเภท (Saxophone)
15 ปีขึ้นไป

1 คน

2,800
2,800
4,000
 เรียนไวโอลินออนไลน์
คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง)
แถมเรียนฟรี!! 1 ครั้ง
2,800 -
 เรียนเชลโลออนไลน์
คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง)
แถมเรียนฟรี!! 1 ครั้ง
2,800 -
 เรียนกีต้าร์ออนไลน์
คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง)
แถมเรียนฟรี!! 1 ครั้ง
2,800 -
เรียนอูคูเลเล่ออนไลน์ คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง)
แถมเรียนฟรี!! 1 ครั้ง
2,800 -
 ไวโอลินคอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) แถมเรียนฟรี 1 ครั้ง 8,400 -
 ไวโอลินคอร์ส 6 เดือน (24 ครั้ง) แถมฟรี!! ไวโอลิน 16,800 -
อูคูเลเล่คอร์ส 6 เดือน (24 ครั้ง) แถมฟรี!! อูคูเลเล่ 12,000 -
กีต้าร์คอร์ส 6 เดือน (24 ครั้ง) แถมฟรี!! สิทธิ์แลกซื้อกีต้าร์ในราคาพิเศษ 16,800 -

 

โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเอง 

- ระดับ Beginer และ ระดับ Intermediate จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนท่านเดี่ยวกันในราคาเดียวกันด้วย ไม่มีการสอบเลื่อนระดับ เพราะป้องกันเปัญหาอาจารย์ผู้สอนๆเร็วเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการเร่งสอนเพื่อเปลี่ยน Level สำหรับนักเรียน ดังนั้นทางสมาคมดับเบิลเบสและเครื่องสายจึงได้วางแผนการสอนโดยมุ่งเน้นการสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะทำธุรกิจกับนักเรียน ในปัจจุบันมีโรงเรียนดนตรีเกิดขึ้นมากมายแต่ส่วนใหญ่จะมีนักธุรกิจเป็นเจ้าของและจ้างครูใหญ่ที่เป็นนักดนตรีมาควบคุม แต่ก็มักจะเห็นปัญหาในหลายๆเรื่องเช่น ครูถูกโกงค่าสอน, นักเรียนถูกโกงชั่วโมงเรียน, การเก็บค่าสอนจากการตัดบัตรเครดิตของทางโรงเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการย้ายสถานที่เรียน หรือการที่โรงเรียนตั้งกฎบังคับให้ซื้อเครื่องดนตรีที่ทางโรงเรียนจัดหามาให้เท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของเครื่องดนตรี และแม้แต่การแอบอ้างคุณครูผู้สอนว่าเป็นคนจัดหามาให้ โดยที่ครูผู้สอนไม่ทราบมาก่อนเลยว่าทางโรงเรียนได้จัดหาเครื่องดนตรีให้เด็กแล้ว อีกประการหนึ่งที่ผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่าคุณครูผู้สอนมีความสามาถในการสอนได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังเป็นปัญหาอีกเช่นกัน เพราะบ้างโรงเรียนดนตรีที่เปิดสอนยังไม่มีบุคลากรผู้สอนที่แน่นอนก็มักจะใช้นักเรียนในสถาบันของตนเองมาเป็นครูผู้สอน

- หลักสูตร 3 เดือน (12 ครั้ง) สำหรับเรียนเดี่ยว 8,400 บาท ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง

- หลักสูตร 6 เดือน (24 ครั้ง) สำหรับเรียนเดี่ยว รับฟรี!! สิทธิ์แลกซื้อเครื่องดนตรีในราคาพิเศษ รวม 16,800 บาท เฉพาะวิชาไวโอลิน และอูคูเลเล่เท่านั้น 

- หลักสูตรติวเข้ม วิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติสอบเข้าคณะดนตรี จุฬาฯ ศิลปากร มหิดล และสถาบันอื่นๆ รวมทั้งแนะแนวสอบเข้าดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ