สมัครเรียนดนตรีวันนี้แจกเครื่องดนตรีฟรี!
หลักสูตรกีต้าร์และไวโอลิน 2 คอร์ส 10,800 บาท. เฉพาะเรียนเดี่ยว
ลงเรียน 1 คอร์ส รับส่วนลด 10% ทุกหลักสูตร
ค่าเรียนเริ่มที่ 1,000 บาทต่อเดือน
 
   

วัน-เวลาที่เปิดสอน

วันจันทร์ - ศุกร์ เริ่ม 10:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่ม 09:00 - 17:00 น.

สำหรับท่านที่ต้องการนัดวัน-เวลาเรียนกรุณาติดต่อ 02 - 866-1152 , 082-996-6422, 082-8246699

กฎระเบียบของโรงเรียนดนตรี

การจองเวลาเรียนผู้เรียนจะต้องมาทำการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเรียนก่้อนทุกครั้ง เพื่อทำการยืนยัน
ผู้เรียนจะต้องนำเครื่องดนตรีส่วนตัวมาเอง ยกเว้นวิชา ดับเบิลเบส ,กีต้าร์ และกลองชุด
เมื่อถึงกำหนดการชำระเงินผู้เรียนที่จะเรียนต่อ จะต้องทำการชำระล่วงหน้าก่อนวันสุดท้ายของชั่วโมงเรียน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้เรียนไม่เรียนต่อ
นักเรียนที่อายุไม่เกิน 25 ปี จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเล่นในวงดนตรี หรือสอบแข่งขันเข้าร่วมเล่นในวงดุริยางค์เยาวชนแห่งประเทศไทย